C ny färg
Olaplex
 
En kort beskrivning av vad Olaplex är och vad det gör i ditt hår.

Hårstrået består till 80% av ett protein som heter keratin. Det är keratinet som gör håret starkt och motståndskraftigt mot yttre påfrestningar.  I håret har vi också svavelbindningar, dessa delas vid slitage och gör att håret tappar keratin. Olaplex är en molekyl som  går in och återkopplar svavelbindningarna och förhindrar att keratin försvinner ur håret.
 
Olaplex består av tre delar. Nr 1 används i din färg eller blekning för att skydda under processen, eller som en fristående behandling om ditt hår är väldigt slitet. Nr 2 appliceras efteråt och försäkrar att alla bindningar länkats ihop och verkar även utredande. Nr 3 är en hemmabehandling som används en gång i veckan eller var tredje tvätt för att bibehålla styrkan i håret.

Om du ska göra en större färgförändring eller någon annan påfrestande kemisk behandling kan 
Olaplex användas i förebyggande syfte.